Aktualizacja: 2015-05-13
Odwiedzin: 69082

Siedziba spółki

DCF Consulting Sp. z o.o.                 
ul. Kochanowskiego 24
05-071 Sulejówek

Studium wykonalności

Studium wykonalnościCzasami biznesplan to za mało. Zwłaszcza, gdy w grę wchodzi inwestycja w formule Project finance czy też taka, która ma charakter infrastrukturalny i jest powiązana z sektorem publicznym. Wtedy – poza przedstawieniem planu działania, potrzebna jest ocena potencjału drzemiącego w planie – prawdopodobieństwa jego realizacji. Na tym właśnie polega, w dużym uproszczeniu studium wykonalności. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy jego stworzeniu – postaw na współpracę z naszą firmą. DCF Consulting to zespół ekspertów od ekonomii i finansów, którzy wykonają studium na najwyższym poziomie.

Profesjonalne studium wykonalności na zamówienie

Dokument ten to drobiazgowa analiza, która dostarcza informacji o potencjale inwestycji zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji, która ma wesprzeć realizację projektu pod względem finansowym.  Obejmuje on zarówno analizę rynku, jak i samej instytucji, a także aspekty techniczne oraz ekonomiczno – finansowe związane z planowaną inwestycją.

Współpracując z nami, masz gwarancję, że wykonamy kompleksową analizę, zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi normami i wymogami. Obejmie ona m.in.:

Otrzymasz kompleksowy dokument, który zarówno dla Ciebie, jak i Twoich inwestorów stanie się rzetelną informacją oraz wskazówką do podjęcia dalszych działań.

Skontaktuj się, by dowiedzieć się więcej!

DCF Consulting Sp. z o.o., NIP: 8222147736; REGON: 140000460;
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225154;
Kapitał zakładowy: 186.000,00 PLN.

login:    pass: