Aktualizacja: 2015-05-13
Odwiedzin: 67955

Siedziba spółki

DCF Consulting Sp. z o.o.                 
ul. Kochanowskiego 24
05-071 Sulejówek

Siedziba spółki

DCF Consulting Sp. z o.o.                 
ul. Kochanowskiego 24
05-071 Sulejówek

 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami:

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług prosimy o kontakt z:

1. Sławomirem Gadomskim
tel. +48 508 850 354
e-mail: sgadomski@dcfconsulting.pl

DCF Consulting Sp. z o.o., NIP: 8222147736; REGON: 140000460;
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225154;
Kapitał zakładowy: 186.000,00 PLN.

login:    pass: