Aktualizacja: 2015-05-13
Odwiedzin: 67954

Siedziba spółki

DCF Consulting Sp. z o.o.                 
ul. Kochanowskiego 24
05-071 Sulejówek

Działalność DCF Consulting opiera się na zespołach projektowych złożonych z pracowników firmy oraz z zewnętrznych ekspertów wywodzących się ze środowisk naukowych, którzy na stałe współpracują z DCF Consulting.

Specjalistów DCF Consulting oprócz dużej wiedzy, wyróżnia również styl współpracy z Klientem. Powierzone nam projekty realizujemy bezpośrednio we współpracy z Klientem, gdyż każdy Projekt traktowany jest przez nas jako indywidualny. Takie podejście pozwala nam dostosowywać rozwiązania pojawiających wątpliwości i problemów do unikalnych potrzeb naszych Klientów, eliminując tym samym ryzyko osiągnięcia braku zamierzonych celów.

Zarząd spółki

Menedżerowie Projektów

Rada Programowa

DCF Consulting Sp. z o.o., NIP: 8222147736; REGON: 140000460;
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225154;
Kapitał zakładowy: 186.000,00 PLN.

login:    pass: