lessphp fatal error: load error: failed to find /public_html/wp-content/themes/theme54575/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /public_html/wp-content/themes/theme54575/style.less Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

DCF Consulting Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz zarządzania funduszami europejskimi, w tym dotyczące finansów, aspektów gospodarczych i kadrowych podmiotów sektora publicznego i prywatnego, a także realizację szkoleń na różnych poziomach zaawansowania dostosowanych do potrzeb i umiejętności poszczególnych grup odbiorców.

W ramach Funduszy Europejskich DCF Consulting świadczy następujące usługi:
 1. Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych i  zarządzania projektami realizowanymi przez przedsiębiorstwa, samorządy oraz jednostki sektora finansów publicznych.
 2. Doradztwo na każdym etapie procesu ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania.
 3. Opracowywanie koncepcji funkcjonalno-programowych dla planowanych inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich.
 4. Przygotowanie analiz i ekspertyz dotyczących wybranych problemów i aspektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich i innych oraz wdrażaniem projektów.
 5. Opracowywanie studiów wykonalności, analiz finansowych, wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy strukturalnych i innych dostępnych funduszy europejskich oraz krajowych, a także opracowywanie wymaganych załączników.
 6. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z obligatoryjnymi załącznikami dla projektów o charakterze miękkim, w tym w szczególności szkoleniowych.
 7. Formalne kompletowanie pełnej dokumentacji projektowej i złożenie w instytucjach pośredniczących/zarządzających programami operacyjnymi.
 8. Obsługę w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi i miękkimi współfinansowanymi ze środków innych niż krajowe, szczególnie w zakresie monitoringu, rozliczeń i sprawozdawczości.

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze i bogatemu doświadczeniu realizujemy projekty dla jednostek sektora finansów publicznych oraz sektora przedsiębiorstw w zakresie różnorakich dziedzin. Opracowaliśmy kilkadziesiąt studiów wykonalności, biznes planów, wniosków aplikacyjnych z takich obszarów tematycznych jak:

 • innowacyjność,
 • przedsiębiorczość,
 • edukacja,
 • kultura i turystyka,
 • drogi,
 • gospodarka odpadami.
Mamy doświadczenie oraz sukcesy w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich z takich programów jak:
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
 • Regionalne Programy Operacyjne.

W celu poznania naszej oferty skontaktuj się z nami!