Aktualizacja: 2015-05-13
Odwiedzin: 67954

Siedziba spółki

DCF Consulting Sp. z o.o.                 
ul. Kochanowskiego 24
05-071 Sulejówek

Fundusze Europejskie

• AD.DRĄGOWSKI S.A.
• Agencja Reklamy i Handlu „Poligrafik" Sylwester Fąfara
• Akademia Leona Koźmińskiego
• Akademia Muzyczna w Katowicach
• Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
• Altera Sp. z o.o.
• Archidiecezja Warszawska
• Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
• BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz
• Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
• Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ
• Centrum Nauki Kopernik
• Centrum Naukowo -Techniczne Kolejnictwa
• CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o.
• Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce
• ECORYS Polska Spółka z o.o.
• Europejska Fundacja Ochrony Zabytków
• Europejskie Centrum Inicjatyw Transgranicznych w Lublinie
• EW Orneta 1 sp. z o.o.
• Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga
• Fundacja ORTUS
• Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
• Gmina Boguchwała
• Gmina Brody
• Gmina Góra Kalwaria
• Gmina Ludwin
• Gmina Miasta Toruń
• Gmina Miejska Biała Podlaska
• Gmina Miejska w Chojnicach
• Gmina Milanówek
• Gmina Raszyn
• Gmina Sulejówek
• IMPAQ Sp. z o.o.
• Instytut Analiz Europejskich
• Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
• Instytut Energii Atomowej POLATOM
• Instytut Maszyn Spożywczych Sp. z o.o.
• Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
• Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
• KLK Małgorzata Nader Sp.j
• KOMA Marcin Pechcin
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie
• Miasto Bydgoszcz
• Miasto i Gmina Łosice
• Miasto Hrubieszów
• Miasto Lwów
• Miasto Stołeczne Warszawa
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• Muzeum Historii Polski
• Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie
• Muzeum Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo - Ogrodowy
• Muzeum Niepodległości w Warszawie
• Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
• Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
• Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
• Narodowe Centrm Badań i Rozwoju 
• Narodowe Centrum Kultury
• Narodowy Instytut Audiowizualny
• Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice
• Państwowy Teatr Wybrzeże w Gdańsku
• Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego
• Parafia pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie
• Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja w Warce
• Parafia Archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie
• PGE Elektrociepłownia Kielce SA
• Poleski Agrarno-Ekologiczny Instytut Narodowej Akademi i Nauk Białorusi w Brześciu
• Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (O.O Dominikanów)
• Project Management Team Sp. z o.o.
• PROKAB S.A.
• Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC”
• SPZOZ w Łęcznej
• Starostwo Powiatowe w Mielcu 
• Starostwo Powiatowe w Węgrowie
• Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
• Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska"
• Teatr Nowy w Warszawie
• Univesta Sp. z o.o.
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
• Urząd Miasta Bydgoszcz
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
• VeryGoodCompany Sp. z o.o.
• Vortex Polska Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EW MOG 8 Spółka Komandytowa
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
• Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach
• Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o. o.
• Zamek Królewski na Wawelu
• Zamek Reszel Kreativ Hotel Sp. z o.o.

DCF Consulting Sp. z o.o., NIP: 8222147736; REGON: 140000460;
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225154;
Kapitał zakładowy: 186.000,00 PLN.

login:    pass: