Aktualizacja: 2015-05-13
Odwiedzin: 67954

Siedziba spółki

DCF Consulting Sp. z o.o.                 
ul. Kochanowskiego 24
05-071 Sulejówek

Informacje ogólne

Spółka DCF Consulting została założona przez doświadczonych konsultantów i pracowników naukowych wiodących ośrodków akademickich w Polsce.  Spółka oferuje kompleksowe  doradztwo gospodarcze, umożliwiające podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych oraz wdrażanie rozwiązań efektywnie wspierających rozwój  firm.

DCF Consulting oferuje usługi w zakresie:

Spółka świadczy również usługi związane z pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami europejskimi.

Nasza działalność opiera się na zespołach projektowych złożonych z pracowników firmy oraz z zewnętrznych ekspertów wywodzących się z środowisk naukowych, którzy na stałe współpracują z DCF Consulting.
Osoby współpracujące z firmą to w przeważającej mierze praktycy, posiadający duże doświadczenie w różnorakich dziedzinach wiedzy.   Kooperujemy  również  z  partnerami,  którzy  wywodzą się z innych obszarów doradztwa biznesowego.

Połączenie wiedzy naszych pracowników z kapitałem intelektualnym środowisk naukowych pozwala nam realizować nawet bardzo skomplikowane zlecenia naszych Klientów. Pracownicy i eksperci DCF Consulting to specjaliści
w zakresie finansów, strategii organizacji, marketingu i rozwoju.

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy z różnego rodzaju podmiotami sprawiły, iż DCF Consulting zyskał zdolność przeglądowego patrzenia na problemy naszych Klientów, a tym samym efektywnego ich rozwiązywania.

Dobrze przeprowadzone projekty pozwoliły nam zyskać wdzięczność i uznanie naszych Klientów wyrażone licznymi rekomendacjami.

DCF Consulting Sp. z o.o., NIP: 8222147736; REGON: 140000460;
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225154;
Kapitał zakładowy: 186.000,00 PLN.

login:    pass: