Aktualizacja: 2015-05-13
Odwiedzin: 67954

Siedziba spółki

DCF Consulting Sp. z o.o.                 
ul. Kochanowskiego 24
05-071 Sulejówek

Oferty pracy

Obecnie poszukujemy osoby do pracy na stanowisku Analityka Finansowego.

Zakres odpowiedzialności:
• Praca nad samodzielnymi projektami z zakresu analiz finansowych, wycen przedsiębiorstw, controllingu itp.

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe finansowe lub ekonomiczne
• Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
• Doświadczenie w modelowaniu finansowym i przygotowywaniu planów finansowych, ocenie projektów inwestycyjnych lub wycenie przedsiębiorstw (wybrany Kandydat będzie poproszony o przedstawienie opracowanych przez siebie modeli finansowych)
• Bardzo dobra umiejętność pisania raportów z przeprowadzonych analiz (wybrany Kandydat będzie poproszony
o przedstawienie opracowanych przez siebie raportów)
• Zaawansowana znajomość programu MS Excel
• Znajomość zagadnień związanych z controllingiem i sprawozdawczością przedsiębiorstw
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego
• Elastyczne podejście do zmieniających się wymagań biznesowych i otoczenia rynkowego

Cechy osobiste:
• Umiejętność pracy pod presją czasu
• Samodzielność
• Odpowiedzialność za powierzone zadania
• Umiejętność pracy w zespole
• Pozytywna motywacja

Wybrany Kandydat zostanie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną oraz test sprawdzający.

Miejsce pracy: Warszawa Rembertów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem + list motywacyjny na adres: info@dcfconsulting.pl
W temacie wiadomości proszę wpisać: Analityk Finansowy.

Złożonych dokumentów nie zwracamy oraz zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."


DCF Consulting Sp. z o.o., NIP: 8222147736; REGON: 140000460;
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225154;
Kapitał zakładowy: 186.000,00 PLN.

login:    pass: