Aktualizacja: 2015-05-13
Odwiedzin: 67954

Siedziba spółki

DCF Consulting Sp. z o.o.                 
ul. Kochanowskiego 24
05-071 Sulejówek

Rozliczanie finansowe projektów unijnych

•    Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Świętej Lipce
•    Fundacja Archeologia Fotografii
•    GreenGem Szymon Wierciński
•    Instytut Energii Atomowej POLATOM
•    Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
•    Krajowy Ośrodek Badan i Dokumentacji Zabytków
•    Miasto Stołeczne Warszawa
•    Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach
•    Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
•    Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
•    Narodowy Instytut Dziedzictwa
•    Parafia Archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie
•    PKP Informatyka Sp. z o.o.
•    Schneider Electric Sp. z o.o.
•    Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

DCF Consulting Sp. z o.o., NIP: 8222147736; REGON: 140000460;
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225154;
Kapitał zakładowy: 186.000,00 PLN.

login:    pass: