Aktualizacja: 2015-05-13
Odwiedzin: 69083

Siedziba spółki

DCF Consulting Sp. z o.o.                 
ul. Kochanowskiego 24
05-071 Sulejówek

O nas

Zespół DCF Consulting składa się z doświadczonych i zaangażowanych pracowników oraz ekspertów zewnętrznych. Powierzone nam projekty realizujemy w ścisłej współpracy z Klientem, co zwiększa szanse osiągnięcia zamierzonych celów. Zasadą pracy zespołu konsultantów DCF Consulting jest takie prowadzenie projektów, aby możliwe było rozwiązanie rzeczywistych problemów Klienta i tworzenie wartości dodanej.

Usługi

Usługi oferowane przez firmę DCF Consulting obejmują kompleksowe doradztwo dotyczące pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi, doradztwo w zakresie zarządzania, w tym dotyczące finansów, aspektów gospodarczych i kadrowych podmiotów sektora publicznego i prywatnego, a także realizację szkoleń na różnych poziomach zaawansowania dostosowanych do potrzeb i umiejętności poszczególnych grup odbiorców.

Klienci

DCF Consulting oferuje usługi na wysokim poziomie. Dobrze przeprowadzone projekty pozwoliły nam zyskać wdzięczność i szacunek naszych Klientów. Poświadczeniem naszych kompetencji są referencje, które będziemy na bieżąco prezentować w tym dziale.

 

Projekty

Powierzone nam projekty opracowywane są we współpracy z przedstawicielami Klienta. Takie podejście pozwala nam dostosowywać ofertę  do Jego unikalnych potrzeb, eliminując tym samym ryzyko braku zamierzonych rezultatów.

DCF Consulting Sp. z o.o., NIP: 8222147736; REGON: 140000460;
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225154;
Kapitał zakładowy: 186.000,00 PLN.

login:    pass: